Таблица цветов

Уникальный справочник цветов, содержащий параметры (RGB, HSV, CMYK, HEX) и названия 960 цветов.

Английское название: Chocolate.
HSV:
RGB:
CMYK:
HEX:

Цвета похожие на шоколадный

Образец Название HSV RGB CMYK HEX
Bronze 30, 76, 80 205, 127, 50 0, 38, 76, 20 CD7F32
Moderate Orange 21, 73, 91 232, 121, 62 0, 48, 73, 9 E8793E
Bleached orange 25, 100, 80 204, 85, 0 0, 58, 100, 20 CC5500
Deep Orange Yellow 31, 100, 84 215, 110, 0 0, 49, 100, 16 D76E00
Deep Orange 22, 95, 76 195, 77, 10 0, 61, 95, 24 C34D0A
Yellow orange 28, 94, 93 237, 118, 14 0, 50, 94, 7 ED760E
Brownish Orange 19, 80, 69 177, 81, 36 0, 54, 80, 31 B15124
Mahogany 20, 100, 75 192, 64, 0 0, 67, 100, 25 C04000
Copper 29, 72, 72 184, 115, 51 0, 38, 72, 28 B87333
Carrot 18, 86, 95 243, 98, 35 0, 60, 86, 5 F36223
Deep orange 26, 84, 93 236, 124, 38 0, 47, 84, 7 EC7C26
Vanilla 20, 70, 84 213, 113, 63 0, 47, 70, 16 D5713F
Pearl orange 16, 75, 76 195, 88, 49 0, 55, 75, 24 C35831
Peru 30, 69, 80 205, 133, 63 0, 35, 69, 20 CD853F
Rust 18, 92, 72 183, 65, 14 0, 64, 92, 28 B7410E
Light Carrot 33, 86, 93 237, 145, 33 0, 39, 86, 7 ED9121
Light Titian 14, 85, 85 216, 75, 32 0, 65, 85, 15 D84B20
Dark Orange Yellow 30, 79, 76 195, 118, 41 0, 39, 79, 24 C37629
Titian 16, 97, 84 213, 62, 7 0, 71, 97, 16 D53E07
Pumpkin 24, 91, 100 255, 117, 24 0, 54, 91, 0 FF7518
Moderate Orange Yellow 28, 76, 97 247, 148, 60 0, 40, 76, 3 F7943C
Pastel orange 25, 92, 100 255, 117, 20 0, 54, 92, 0 FF7514
© WhoYouGle.ru
e-mail: info@whoyougle.ru